Open Club Day 2020 – Var med i en europeisk klubbrörelse!

Under Open Club Day öppnar spelställen och klubbar över hela Europa sina dörrar och bjuder in publiken för att upptäcka vad som händer bakom kulisserna. Den 1 februari 2020 genomförs Open Club Day för första gången i Sverige.

Open Club Day gör det möjligt att stärka kontakten mellan spelställen och klubbar med deras lokala samhällen. Samtidigt förbinder det lokala scener över hela Europa i en stark solidarisk rörelse som bekräftar deras betydelse som kulturella, ekonomiska och sociala aktörer. Svensk Live samordnar tillsammans med Skånsk Live Open Club Day i Sverige.

Som företrädare för spelställen och klubbar kan du ta del av den rörelse som Open Club Day ger upphov till.

Varför ska vi delta i Open Club Day?

  • Få erkännande för det arbete ni gör. Använd Open Club Day för att visa upp det fantastiska arbete som görs dagligen. Visa att det krävs en bred kompetens för att driva ett spelställe eller klubb.
  • Få kontakt med er publik och skapa dialog. Open Club Day är ett utmärkt tillfälle för er att engagera er i återkommande publik och välkomna en ny publik. Genom att bjuda in människor i ett annat sammanhang – under dagen – skapar ni möjligheter för att ta lyfta relevanta frågor.
  • Utmana samhällets normer. Open Club Day gör det möjligt att lyfta fram det arbete som utförs på spelstället och klubben. Genom att visa ert arbete i ett annat ljus, kan ni slå hål på myter, förutfattade meningar och felaktiga föreställningar.
  • Dra nytta av en positiv kommunikationskampanj. Uppmärksamma lokal media på ämnen som är viktiga för er utöver ert arbete med livemusik. Dra nytta av den stora europeiska kommunikationskampanjen som genomförs i samband med Open Club Day.

Hur deltar vi i Open Club Day?

Open Club Day är ett öppet initiativ. Spelställen och klubbar kan registrera sig online gratis för att presenteras i den officiella Open Club Day kommunikationen. Registrerade klubbar och arenor åtar sig att hålla öppet utan att ta ut en entréavgift. De håller med om att Open Club Day är ett ickekommersiellt evenemang. Klubbar och arenor skapar förutsättningar och ställer upp med personal för att vara värd för deras arrangemang under Open Club Day.

  • Registrera ert spelstället eller er klubb online på Open Club Day´s webbplats för att delta.
  • Planera och marknadsför ert Open Club Day arrangemang och kontakta lokala partners! Svensk Live samordnar Open Club Day i Sverige och kommer förse er med informations- och kommunikationsmaterial.
  • Öppna dörrarna till ditt spelställe eller klubb under dagtid lördagen den 1 februari 2020 och njut av upplevelsen att träffa er publik i ett annat sammanhang och att välkomna människor som ni vanligtvis inte når ut till.

Om Open Club Day

Open Club Day syftar till att öka medvetenheten om det dagliga arbetet på ett spelställe eller klubb bland grannar, lokala kulturskapare, myndigheter och beslutsfattare. Genom att visa upp verksamheten utgör Open Club Day en arena för dialog och utbyte som kan hjälpa till att slå hål på myter, förutfattade meningar och felaktiga föreställningar som ofta finns om spelställen och klubbar.

Spelställen och klubbar står ständigt inför nya utmaningar relaterade till utvecklingen av publikpraxis, musikestetik, ny teknik, förordningar, ekonomiska modeller etc. I detta sammanhang är dessa gräsrotsplatser de mest bräckliga men ändå viktiga för talangutveckling, musikaliska uttryck och mångfald. Open Club Day visar hur spelställen och klubbar lyckas anpassa sig till innovativa DIY-former och modeller för social ekonomi.

Genom att gå samman under Open Club Day kan vi tillsammans skapa positiva effekter på nationell och lokal nivå för livemusiken och ha en reell inverkan på erkännandet av att spelställen och klubbar är betydande bidragsgivare till kulturen.

Open Club Day skapades i Schweiz av SBCK (samarbetsorganisation för barer och klubbar) och Petzi (samarbetsorganisation för livemusikplatser och festivaler) och har genomförts på nationell nivå sedan 2015 med stor framgång. Open Club Day genomförs i Sverige för första gången 2020.

Den europeiska utgåvan av Open Club Day stöds av Europeiska kommissionen via programmet Creative Europe. Live DMA och dess medlemmar koordinerar Open Club Day:

ACCES (Spain) // ASACC (Catalonia) // Clubcircuit (Belgium) // Court-Circuit (Belgium) // Collectif Culture Bar-Bars (France) // Dansk Live (Denmark) // FEDELIMA (France) // KeepOn Live (Italy) // Kultura Live (Basque Country) // Live FIN (Findland) // LiveKomm (Germany) // LOFTAS (Lithuania) // Music Venue Trust (UK) // NKA (Norway) // Petzi (Switzerland) // Salon IKSV (Turky) // Svensk Live (Sweden) // VNPF (Netherlands)