Nytt omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för juni – juli 2020

Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för juni-juli 2020

Detta omställningsstödet är till företag som drabbats extra hårt av restriktionerna i samband med Covid-19-pandemin under perioden juni – juli 2020. Stödet går att söka fram till och med 17 maj 2021.

Stödet liknar tidigare omställningsstöd, men beräknas på annat sätt och det krävs att företaget har blivit hårdare drabbat av Covid-19-pandemin än vid tidigare stöd. Ersättning utgår med upp till 100 procent av de fasta kostnaderna och maxbeloppet är 150 miljoner kronor för perioden.

För att stöd ska beviljas krävs bl a  att:

  • Den sammanlagda nettoomsättningen för stödperioden minskat med mer än 50 procent jämfört med juni – juli 2019.
  • Nedgången i nettoomsättningen så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av coronapandemin.
  • Minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av t ex förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Läs mer om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för juni-juli 2020 på Skatteverkets hemsida.