Ny(A) Modigheter

Som medlem i Svensk Live, eller någon av de andra organisationerna anslutna till MAIS, har ideella föreningar möjlighet att söka bidrag på upp till 15 000 kr per konsert. Bidraget, Ny(A) Modigheter, ges av MAIS till musikarrangörer för att genomföra modiga konsertidéer – konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar med målet att nå nya publikgrupper. Fyra ansökningsomgångar kommer att utlysas i mars, april, augusti och oktober 2017.