Nu lanseras KICK! – Ett stöd till arrangörer i Västra Götaland

KICK är ett nätverk och en förstudie som 2019 – 2020 ska kartlägga, analysera och rapportera kring läget för pop- och rockarrangörer i region Västra Götaland.

Målet med förstudien är att skapa bättre förutsättningar för arrangörer att utveckla sin verksamhet. Bidragets roll i förundersökningen är ett experiment för att testa hur ett bidrag som ligger i linje med arrangörernas behov kan utformas, och vad det konkret möjliggör och förändrar för arrangörerna.

Mer information om bidraget och hur du söker finns på www.arrkick.se

Verksamheten i förstudien ska ge en realistisk bild av situationen för arrangörer i Västra Götalandsregionen, för att tydligt och konstruktivt ge beslutsfattare och tjänstepersoner i regionen en god förståelse och en nutidsanalys kring hur vardagen ser ut för arrangörerna.

KICK har tagits fram och genomförs av Studiefrämjandet, Svensk Live, Svensk Live – Unga arrangörsnätverket, KulturUngdom, Kultur i Väst och Westside Music Sweden på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Kontakt
Christian Trollvik
Projektledare
0739-55 84 98
christian@arrkick.se