Nu går det att söka krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang

Kulturrådet har idag öppnat ansökan för krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang gällande perioden juni-september. Det går att söka för inställda eller flyttade konserter, scenkonstföreställningar och utställningar, föreläsningar och liknande evenemang.

Krisstödet kan sökas för intäktsbortfall för inställda evenemang och för merkostnader för evenemang som har skjutits upp. Den 19 oktober kl. 12.30 – 13.30 genomför Kulturrådet ett webbinarium om krisstöd till kulturen.

Kriterier för krisstödet

  • Evenemanget har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av det nya coronavirus som orsakar covid-19.
  • Evenemanget har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det.
  • Evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten.
  • Evenemanget skulle ha hållits mellan den 1 juni 2020 och 30 september 2020 och inte kommer att hållas under den tidsperionden.

Ansökan görs via Onlinetjänsten på Kulturrådets hemsida.

Länkar

Information om krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang:

Information om Kulturrådets webbinarium om krisstöd till kulturen
Se om du kan söka via Kulturrådets webbtest – krisstöd inställda och framskjutna kulturevenemang
Kundo: Kulturrådets Q & A
Kopia på ansökningsblanketten