Kulturdepartementet avsätter mer pengar till arrangörer 2018.

Idag är vi grymt glada för att Kulturministern lyfter att stöd till arrangörer är viktigt och att det finns pengar för det i 2018 års budget. Se pressmeddelandet nedan:

Pressmeddelande.

Vid en presskonferens i dag presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett paket med satsningar på den fria konstens villkor från den kommande budgetpropositionen. Paketet är på 115 miljoner kronor – där 25 miljoner vigs till fria grupper som också innefattar arrangörer. Under sitt anförande framhöll kulturministern vikten av att stärka just arrangörer. Svensk Live välkomnar beslutet och förutsätter att det leder till en mer rättvis fördelning mellan musikgenres.

Riksorganisationen Svensk Live har länge påtalat problem med fördelning av statligt stöd där arrangörer av popmusik regelmässigt missgynnas jämfört med andra genres. I dag bjöds de in till presskonferensen anordnad av Kulturdepartementet.

I rapporten Maktens Musik som presenterades i augusti beskriver Svensk Live en kulturyttring som kämpar i motvind för sin överlevnad. Det handlar om mellanstora arrangörer av popmusik som ofta finns utanför storstäderna.

– Vi välkomnar kulturministerns glädjande besked och förutsätter att Kulturrådet och andra ansvariga myndigheter ser över sin fördelning så att arrangörer inom alla genres har möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet att sprida kultur i hela landet, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare för Svensk Live.

För intervju/ ytterligare kommentar, kontakta Joppe Pihlgren på 0708 – 76 81 60 eller joppe@www.svensklive.se