Mer pengar till konserter 2017

Svensk Live (MoKS) har fått ökat bidrag från Statens Kulturråd. Totalt har vi  800 000 kr att fördela under 2017, vilket är en 100 % ökning jämfört med 2016. Bidraget ska användas till att subventionera gager för professionella artister och kan sökas i form av vårt Arrangemangsbidrag av ideella föreningar som är medlem i organisationen.

Fokus för Arrangemangsbidraget kommer under 2017 att ligga på förnyelse, öka gagenivåerna och jämställdheten på scen. Som tidigare gäller bl.a. att det finns kommunalt eller regionalt stöd samt att arrangören informerar om tillgänglighet vid arrangemang för att vi ska kunna bevilja pengar.

(Inför ansökningarna 2017 hade MoKS och Livemusik Sverige en gemensam dialog med Statens Kulturråd. Kulturrådet var väldigt tydliga med att bägge organisationerna skulle söka bidrag var och en för sig. Utfallet blev att MoKS (som nu är en del av Svensk Live) fick bidrag medan Livemusik Sverige som enda riksorganisation inte fick något bidrag alls. Vi är inte nöjda med varken utfall eller hantering av detta och kommer att återkomma i ärendet i o m att det ingår i vårt påverkansarbete ”pengar till pop”. Glädjande dock att MoKS fick utökat bidrag)