Kulturrådets nya bidrag till konsertverksamhet öppnar idag!

Kulturrådet har ett nytt bidrag till konsertverksamhet som kommit till för att bredda möjligheterna till stöd. Bidraget kan sökas mellan 23 mars – 20 april via Kulturrådets Onlinetjänst. Totalt finns det 7 miljoner i bidragspotten.

Bidraget är utformat som ett projektbidrag och som arrangör kan du söka för konserter som är riktade till en publik i Sverige. Minst fem konserter måste ingå i projektansökan. Det går även att söka för streamade konserter.

I ansökan måste det finnas annan medfinansiering än det ansökta beloppet, t ex biljettintäkter, egen finansiering, kommunala bidrag, sponsring etc. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering.

Den 25 mars kl. 13.00 – 14.00 bjuder Kulturrådet in till ett webbinarium om stödet.

Läs mer om projektbidrag till konsertverksamhet på Kulturrådets hemsida.

[Foto: Grant M Purdy]