Kulturrådet uppmanar alla att söka omställningsstöd senast 30 april!

Uppdatering 2021-04-28: Se webbinariet i spelaren längs ner på sidan.

Vid dagens webbinarium med Kulturrådet och Skatteverket om hur krisstöden och omställningsstöden krockar framkom att Kulturrådet kommer att prioritera:

 • ”Aktörer som är av central betydelse och som säkrar produktion, arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom sektorn.”
 • ”Att bevilja bidrag med hög täckning av de sökta beloppen utifrån statsstödets ändamål.”

Detta innebär sannolikt att det kommer att bli fler avslag än vid tidigare krisstödsomgångar och därför blir det viktigt att alla söker omställningsstöd för perioden augusti 2020 – februari 2021 hos Skatteverket senast 30 april.

Att tänka på om man beviljats krisstöd från Kulturrådet för fasta kostnader
Kulturrådets krisstöd är att räkna som ett primärt bidrag och ska alltid sökas i första hand.

Har Kulturrådet beviljat stöd för fasta kostnader kan man i vissa fall inte beviljas omställningsstöd, beroende på vilken period det gäller:

 • För aktörer som beviljats krisstöd från Kulturrådet för perioden juni – juli 2020 görs en avräkning i omställningsstödet för den del som gäller fasta kostnader.
 • För aktörer som beviljats krisstöd från Kulturrådet för perioden augusti 2020 – april 2021 och då fått stöd för fasta kostnader kan bli skyldiga att återbetala beviljat omställningsstöd.

Om omställningsstödet
Omställningsstödet söks hos Skatteverket för fasta kostnader och är för företag som tappat väsentligt i sin omsättning p g a Covid-19-pandemin och är ett s k sekundärt stöd och kan sökas först om man har sökt krisstöd från Kulturrådet.

Skatteverket godkänner kompletteringar av t ex revisorsintyg.

Krav för att kunna söka omställningsstöd är att företaget:

 • Har tappat i sin omsättning p g a Covid-19-pandemin
 • Bedriver näringsverksamhet i Sverige
 • Är godkänt för F-skatt
 • Har redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.

Omställningsstöd – aktuella sökperioder hos Skatteverket våren 2021

 • Augusti – oktober 2020 – Sista ansökningsdag 30 april
 • November – december 2020 – Sista ansökningsdag 30 april
 • Januari – februari 2021 – Sista ansökningsdag 30 april
 • Mars 2021 – Sista ansökningsdag 30 juni
 • April 2021 (öppnar 4 maj) – Sista ansökningsdag 30 juni
 • Juni – juli 2020 för särskilt drabbade – Sista ansökningsdag 17 maj

Länkar
Skatteverket – Information om omställningsstödet
Kulturrådet – Information om krisstöd till kulturen