Kulturrådet ger stöd till poparrangörer, men alldeles för lite…

Vid Kulturrådets årliga stödfördelningen till musiklivet fick Svensk Live och Unga arrangörsnätverket sammanlagt 2,3 Mkr, varav 1,9 Mkr ska fördelas till mindre arrangörer som bidrag för spelningar. Resterande medel går till riksorganisationernas verksamhet.

Detta är betydligt mindre än vad vi sökt och det innebär att Svensk Live som riksorganisation och klubbarrangörer av popmusik bara får en bråkdel av det stöd som jämförbara riksorganisationer och andra musikgenrer får.

Att Svensk Live och arrangörer av popmusik överhuvud taget får statligt stöd kan ses som början till en infasning till fortsatt och ökad stöd, men vägen till att vi jämställs med annan musik är fortfarande lång. Vi kommer att granska och räkna på utfallet och jämföra med andra genrer och lyfta fram detta i samband med valrörelsen. Vi fortsätter att  driva förändring av musikpolitiken.