Kultur- demokrati och idrottsminister Amanda Lind under Sweden Live Music Conference: ”Jag vill se myllrande städer och samhällen där kulturen har en självklar plats!”

Sweden Live Music Conference 2019 är slut. Stort tack till alla som var en del av konferensen, som arrangörer, utställare, besökare m.fl.

Under onsdagens samtal med Joppe Pilgren från Svensk Live och Kultur- demokrati och idrottsminister Amanda Lind diskuterades en rad olika frågor där bl a vikten av livemusik i städerna togs upp. Vi tycker det är roligt att höra att även Amanda Lind anser att detta är en prioriterad fråga.

”Jag vill se myllrande städer och samhällen där kulturen har en självklar plats!”
– säger Kultur- demokrati och idrottsminister Amanda Lind under Sweden Live 2020.

Läs Kultur- demokrati och idrottsminister Amanda Lind kommentar på Facebook eller här nedan: