Idag startar Greentopia @ Way Out West!

Vi som driver evenemang behöver som alla andra branscher snabba på klimatomställningen. Vi behöver lära av varandra och andra samt dela kunskap och idéer. Under två dagar genomför vi därför ett klimatmöte under namnet Greentopia @ Way Out West.

Vi har ett klimatlöfte som många har skrivit under men som vi vill sprida till ännu fler. Vi fokuserar förutom på minskad energianvändning på frågor om transporter, textiler och mat och dryck.

Vi följer målsättningen om klimatneutrala städer i enlighet med agenda 2030.

Förutom att vi genomför klimatmötet kommer vi också möta publiken för att påverka och informera dem på vårt Greentopiaområde.Vi vet att vår största potential till förändring ligger i att evenemang samlar många människor och vi vill få med oss dem på resan mot ett klimatsmart samhälle.

Greentopia @ Way Out West möjliggörs genom samarbete mellan och stöd från Göteborg & Co, Stockholm Resilience Centre, F/ACT Movement, Science Park Borås, Turistrådet Västsverige, Luger Inc, Svensk Live och Way Out West. Greentopia är en satsning över tre år finansierat av det strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer och engagera dig på www.greentopia.se.