Idag öppnar ansökan om krisstöd till särskilda behov

Kulturrådet öppnar idag upp för ansökan om krisstöd till särskilda behov. Ni ansöker i Kulturrådets Onlinetjänst.

Beroende på verksamhetsområde stänger ansökan 2 – 4 mars:

Vem kan söka?

Alla juridiska personer som presenterar professionell kultur och är verksamma i Sverige kan söka krisstöd till särskilda behov. Det måste också finnas annan finansiering än det sökta krisstödet, t ex tidigare egna intäkter, annat kommunalt, regionalt eller statligt stöd, sponsring etc.

Finns det skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten eller om företaget är i konkurs går det inte att söka krisstöd.

Gäller ansökan en enskild konstnär söker den från Konstnärsnämnden.

Vad kan man söka för?

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet kan sökas för:

  • Att din verksamheten ska kunna återhämta sig eller för att anpassa den till de nya förutsättningar som pandemin medför (verksamhetsbidrag)
  • Insatser som bidrar till att verksamheten återhämtar sig och kan anpassa sig till de nya förutsättningarna (projektbidrag)
  • Insatser som smittsäkrar kulturevenemang och som planeras att genomföras eller har genomförts under våren 2021 (projektbidrag)

Bilagor till ansökan

Det är viktigt att ni bifogar alla obligatoriska bilagor till ansökan. HÄR finns information om vilka bilagor ni ska skicka in.

Webbinarium

Imorgon 9 februari kl. 12.00 – 12.45 håller Kulturrådet ett webbinarie om krisstöd till särskilda behov där de går igenom stödet och svarar på frågor. Klicka HÄR för att delta.

Mer information om krisstödet hittar ni på www.kulturradet.se.