Greentopia @ Way Out West – Klimatmötet öppet för anmälan!

Klimatmötet på Way Out West – evenemangsindustrins första och största gemensamma klimatmöte!

Evenemangssektorn som motor för samhällsutveckling och klimatomställning. Högtravande strategisnack eller riktig verkstad? Riktig verkstad säger vi!

Vill du lära dig mer och förstå hur? Då ska du komma till Greentopias klimatmöte den 11 – 12 augusti på Way Out West i Göteborg. I fokus på  Greentopia@Way Out West står fyra områden: transport, textil, mat & dryck samt minskad energiförbrukning. Under två dagar möter vi forskare, sakkunniga, artister och innovatörer för att få kunskaper och inspireras till hållbar omställning.

Vad behöver vi tänka på och göra för att skapa en rättvis omställning?
Hur kan marginaliserade grupper delta i klimatarbetet?
Vilket motstånd kan uppstå i klimatomställningen och hur hanterar vi det?
Hur jobbar vi med mental hälsa i klimatarbetet?
Hur ser det transformativa ledarskapet ut?
Hur kan vi använda framtiden för att ställa om i nutid?
Vilka förmågor behöver vi utveckla för att lyckas med omställningen?
Hur accelererar vi utfasningen av fossila energikällor?
Hur kan innovationer spridas och skalas upp för att accelerera omställningstakten?
Hur kan kriser öppna upp och sänka tröskeln för omställning?
Vilken roll har stora företag i omställningen och vilken har du?

Program släpps löpande.

Deltagande på Klimatmötet sker via inbjudan och platserna är begränsade. Vill du deltaga? Sänd oss en mail på greentopia@svensklive.se

Way Out West är Sveriges stora och mest gröna festival i alla dess bemärkelser – de går i absoluta täten med sitt fokus på hållbarhetsfrågor.
Greentopia är evenemangsnäringens och ett antal svenska städers satsning för att minska klimatavtryck och påskynda klimatomställningen för att tillsammans med intressenter och besökare bidra till målet om klimatneutrala städer 2030.

Greentopia på Way Out West möjliggörs genom samarbete mellan Göteborg & Co, Stockholm Resilience Centre, F/ACT Movement, Science Park Borås, Luger Inc och Svensk Live. Greentopia är en satsning över tre år finansierat av det strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities.