GREENTOPIA PÅ WAY OUT WEST!

Fokus är på evenemang och innovation när Greentopia bjuder in till ett stort klimatmöte på Way Out West i augusti.

Vi har valt att utgå från evenemang eftersom vi vet att de kan påverka arrangör, leverantörer och besökarna. Way Out West är en festival som driver utvecklingen när det gäller hållbarhet.

Klimatmötet på Way Out West ska samla och inspirera förändringsledare inom de verksamheter som i någon form arbetar med evenemang. Fyra ämnen kommer att vara i fokus: transport, textil, mat & dryck samt minskad energiförbrukning.

Det bästa sättet att möta de utmaningar som klimatkrisen bär med sig är att vi gör det tillsammans. När människor med olika kompetenser och infallsvinklar möts kan innovation och förnyelse blomstra.

Samtidigt med klimatmötet intar Greentopia festivalområdet och möter festivalbesökarna.

Formatet är perfekt för ändamålet då det engagerar näringsliv, akademi, kulturlivet och festivalbesökarna.  

Greentopia är ett samarbete med många parter och ju fler vi är som engagerar oss desto bättre.

Greentopias mål är kraftsamla och agera drivande i klimatomställningen inom evenemangsbranschen för att tillsammans bidra till och leva upp till Agenda 2030 om klimatneutrala städer

Satsningen på Way Out West möjliggörs genom samarbete mellan Stockholm Resilience Centre, Göteborg & Co, F/ACT Movement, Science Park Borås, Luger Inc. och Svensk Live.

Vi söker nu partners och välkomnar innovativa människor och företag som vill vara med och bygga Greentopia på Way Out West till att bli den största klimatsatsningen i Sverige för evenemangsnäringen.

För mer information kontakta:
Joppe Pihlgren, Svensk Live
joppe@svensklive.se
0708 76 81 60

Greentopia – i Greentopia går evenemangsnäringen samman med ett antal svenska städer för att minska det gemensamma klimatavtrycket. Initiativtagare är Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Destination Eskilstuna, Borås TME, Göteborg & Co, Got Event, Luger, Live Nation, Liseberg, Blixten & Co, Storsjöyran och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Satsningen finansieras sedan 2020 via det strategiska Innovationsprogrammeet Viable Cities. https://greentopia.se/

Way Out West har hållbarhet som ett nyckelord sedan festivalen startade I Slottskogen i Göteborg 2007. Festivalen har sedan dess drivit och utvecklat ett ansvarsfullt och strategiskt hållbarhetsarbete. www.wayoutwest.se/wow/sustainability/

Göteborg & Co är officiellt destinationsbolag för Göteborgs Stad och storstadsregionen och verkar som en icke-kommersiell och neutral part i utvecklingen av Göteborg inom turism, evenemang, möten och reseanledningar. https://goteborgco.se

Stockholm Resilience Centre (SRC) är en internationellt ledande centrumbildning vid Stockholms universitet som arbetar med tvärvetenskaplig forskning, undervisning och samverkan om resiliens och hållbar utveckling. www.stockholmresilience.org

F/ACT movement är ett initiativ framtaget av Science Park Borås och Göteborgsregionen som handlar om att inspirera till hållbara modeval för konsumenter, men också främja en mer klimatsmart produktion av textil. Målet för 2022 är att tillsammans med konsumenter, innovatörer, forskare och företag arbeta för en cirkulär modeindustri och inspirera fler att haka på. www.factmovement.se

Science Park Borås, som är en del av Högskolan i Borås, är nationellt ledande inom hållbarhet, konsumtion och textil innovation. Genom vårt arbete skapas tydliga synergier mellan lärosäte, näringsliv och kommun. Science Park Borås arbetar gränsöverskridande för att utveckla framtidens lösningar där ny teknik, nya råvaror och nya affärsmodeller samspelar och leder till nya produkter och tjänster på marknaden. https://scienceparkboras.se