Svensk Lives Framtidsforum 2021 – Välkommen till två dagar med fokus på framtiden!

19 – 20 oktober bjuder Svensk Live in alla medlemmar till Framtidsforum på Nalen i Stockholm där vi blickar framåt.

Som arrangörer möter vi nya utmaningar varje dag – numer lever vi även med erfarenheter från en pandemi och ett nedstängt samhälle med alla dess utmaningar. Vad tar vi med oss och hur utvecklar vi tillsammans vår bransch framåt? Hur möter vi klimatkrisen och alla stora frågor kopplade till den klimatomställning vi står inför? Hur gör vi vår bransch mer hållbar ekonomiskt, socialt och innehållsmässigt?

Vi bjuder in föreläsare och sakkunniga inom en rad områden och öppnar upp för debatt och diskussioner. Vi delar erfarenheter och blickar framåt under rubrikerna Klimatsmart återstart, Säkra arrangemang, Digitala livesändningar och Kulturpolitik.

Vi möts på Nalen i Stockholm, från lunch till lunch den 19 – 20 oktober.

Program

Tisdag 19/10
12.00 – 12.50 Gemensam lunch på Nalen
12.50 – 13.00 Välkommen till Framtidsforum!
13.00 – 14.40 Klimatsmart återstart
14.40 – 14.50 Fikapaus med musik från DJ Producer Academy
14.50 – 15.50 Säkra arrangemang
15.55 – 16.55 Digitala livesändningar
16.55 – 17.00 Sammanfattning av dagen
17.00 – 18.30 Fri lek & incheckning på NOFO Hotel
19.00 –            Gemensam middag på Debaser/ Calexico

Onsdag 20/10
09.00 – 09.15 Re-cap gårdagen och Välkommen dag två!
09.15 – 10.40 Kulturpolitik
10.40 – 11.00 Fikapaus med musik från DJ Producer Academy
11.00 – 11.20 Event som plattform och katalysator för attityd- och beteendeförändring
11.25 – 11.55 Köpvillkor och biljetter
11.55 – 12.00 Sammanfattning och tack!
12.00 – 13.00 Gemensam lunch på Nalen

Hitta till Nalen
Hitta till NOFO Hotel
Hitta till Debaser / Calexico

Program – fördjupad information

Klimatsmart återstart, tisdag 19/10 kl. 13-14.40
Ingen musik på en död planet! Det är ganska enkelt. Vi vet att evenemang skapar kulturella, sociala och ekonomiska värden och kan vara verktyg för en positiv samhällsförändring. Men hur gör vi? Som arrangörer? Var för sig? Som kulturella och kreativa näringar? Tillsammans?
Programpunkten inleds med tre föredrag av Camilla Brudin Borg, Stina Algotson och Lisen Schultz.

Medverkande:
Camilla Brudin Borg, forskare & universitetslektor Göteborgs Universitet med fokus på bl.a. ekokritik och en av forskarna bakom medborgarforskningsprojektet Utopian Stories.
(via länk)
Lisen Schultz, forskare inom hållbar utveckling och ansvarig för tvärvetenskap vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Aktuell med boken Kursen – 10 lektioner för ett hållbart näringsliv
Stina Algotson, VD Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och styrgrupp Greentopia
Unn Rudolfsson, Projekt & Production Manager, Jubel och styrgrupp Greentopia
Fredrik Holmstedt, Production Manager, Luger

Säkra arrangemang, tisdag 19 okt kl.14.50-15.50
Virus, nedstängningar, sexuella trakasserier, klimatpåverkan, våld och attentat – ett samtal och diskussion om säkra arrangemang – vart står vi och vad har vi framför oss nu när allt åter öppnar?

En pandemi senare, vad lärde vi oss och vad behöver vi utveckla för att vår bransch ska hantera smitta på ett bra sätt? Vilka goda ideer finns och hur kommunicerar vi dem till politiker och experter så att kulturbranschen får ett rimligare utgångsläge vid framtida nedstängningar av samhället? Och är det nu back to normal? Vilka utmaningar och risker ser vi framöver i arbetet med att göra arrangemangen säkra ur alla aspekter och hur arbetar vi förebyggande på lång och kort sikt?

Medverkande:
Annelie Telford, VD Debaser
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk Live
Petter Säterhed, MSB
Andreas Welin, Polismyndigheten
Frida Riklund, Head of Operations, Live Nation
Sofie Sillrén, projektansvarig Dare to Care, Svensk Live

Digitala livesändningar, tisdag 19 okt kl.15.55-16.55
Pandemin blev katalysatorn som fick livestreaming av konserter att verkligen ta klivet upp på scen. I Sverige befinner vi oss i början av ett nytt sätt att på bred front uppleva livekonserter. Ett öppet samtal om möjligheter och fallgropar – var står vi just nu och hur ser framtiden ut för digitala livesändningar? Samtalet inleds med den danska framtidsforskaren Louise Opprud Jakobsen som ledde konferensen What’s Next? på VEGA Cph i februari i år. Konferensen fokuserade på digital teknik och musikindustrins möjligheter. Se den [HÄR].

Medverkande:
Louise Opprud Jakobsen, innovatör och framtidsforskare (via länk).
Sandra Nordin, MD Doors Nordic
Eric Birath, VD Fasching Stockholm
Jonas Fläckerud, Streamify
Viktor Andersson, Babel Malmö och ordförande Skånsk Live

Kulturpolitik, onsdag kl. 9.15-10.40
Nu återstartar vi kulturlivet som satts på paus i 1 1/2år. Men hur gör vi det på ett bättre sätt än i den ojämlika och styvsyskonlika behandling av popen vi var i 2019? På ett hållbart sätt – ekonomiskt, socialt och ekologiskt? Utredningen återstart för kulturen har lämnat sitt betänkande. Svensk Live släpper sin egen kulturrapport. Vilket är nästa, handlingsinriktade, steg? Och vad säger politiken?

Medverkande:
Marita Isaksson, projektledare Svensk Live
Nils Andrén, ordförande Unga arrangörsnätverket
TBA

Event som plattform och katalysator för attityd- och beteendeförändring, onsdag kl. 11.00-11.20
I ett evenemang möts arrangörer, besökare och andra intressenter. Evenemang kan genom sin karaktär av något som bryter mot det vardagliga påverka normer och beteenden vilket kan skapa nytta för individ och samhälle. Henrik Jutbring som forskat i hur Way Out West bidrog till deras besökares minskade köttkonsumtion berättar hur denna potential hos evenemang fungerar och kan användas för att förbättra samhället.

Medverkande:
Henrik Jutbring, Evenemangschef Got Event och ekon. dr, med avhandlingen med avhandlingen Social Marketing through Events (på länk)

Köpvillkor och biljetter, onsdag kl. 11.25-11.55
Under pandemin har Svensk Live arbetat med att förbättra köpvillkor för evenemangsbiljetter genom en nära dialog med Konsumentverket. Idag är dessa utformade för att skydda konsumenten men hur kan de förbättras så att de bättre skyddar övriga parter. Bozo Rasic och Joppe Pihlgren informerar om detta arbete och resultat.

Medverkande:
Bozo Rasic, MD FKP Scorpio Sweden
Joppe Pihlgren, Verksamhetsledare Svensk Live

Framtidsforum – Kontakt

Camilla Backman
0735 – 31 75 89
backmancamilla@hotmail.com

Marita Isaksson
0707 – 21 77 92
marita@svensklive.se

Varmt och väl mött!