Evenemangsstödet – Regeringen ökar kostnadstäckningen och maxbeloppet

Regeringen ökar kostnadstäckningen till 90 % och maxbeloppet som kan sökas till 22,5 miljoner för perioden januari – mars 2022. Den totala stödsumman är fortsatt 250 miljoner. Dock kan denna summan höjas om söktrycket är högt. Detta meddelade kulturminister Jeanette Gustafsdotter och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson vid en pressträff nu på morgonen.

Evenemangsstödet uppgår till 90 procent av kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget. Maxbeloppet är 22,5 miljoner kronor. Om företaget ingår i en koncern gäller maxbeloppet för hela koncernen.

Evenemangsstödet i korthet

  • Motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att företaget brukar arrangera liknande evenemang.
  • Evenemanget skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 mars 2022.
  • Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. Ökningen gäller perioden januari – mars 2022. För perioden juni – december 2021 är det de gamla reglerna som gäller (70 % / 17,5 miljoner).
  • Evenemanget har annonserats eller beslutats i en plan för företagets verksamhet.
  • Om evenemanget ställs in eller begränsas i väsentlig utsträckning ska det bero på föreskrifter som meddelats med stöd av den nya pandemilagen. Föreskrifterna ska gälla när företaget beslutar sig för att ställa in eller begränsa evenemanget.
  • Beslutet att ställa in evenemanget ska ha annonserats eller dokumenterats på något sätt.
  • Stöd uppgår till max 90 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.
  • Fasta kostnader som kan ersättas i omställningsstödet ersätts inte av Evenemangsstödet.
  • Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och kommer att få fatta beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet.

Mer information om Evenemangsstödet finns på Skatteverkets hemsida.

Se hela pressträffen i spelaren nedan.

Bild: Skärmdump