Evenemangsstödet förlängs till 31 mars 2022 och nya smittskyddsåtgärder fr o m 8 december

Vid en pressträff idag med statsminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, finansminister Mikael Damberg och FHMs generalsekreterare Karin Tegmark Wisell informerades det om att evenemangsstödet förlängs till 31 mars 2022.

Vidare meddelades det att det finns en beredskap att införa ytterligare krisstöd framåt om det behövs. Även nytt omställningsstöd kan införas.

Evenemangsstödet uppgår till 70 procent av kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor. Om företaget ingår i en koncern gäller maxbeloppet för hela koncernen.

Evenemangsstödet i korthet

  • Motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att företaget brukar arrangera liknande evenemang.
  • Evenemanget skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 mars 2022.
  • Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare.
  • Evenemanget har annonserats eller beslutats i en plan för företagets verksamhet.
  • Om evenemanget ställs in eller begränsas i väsentlig utsträckning ska det bero på föreskrifter som meddelats med stöd av den nya pandemilagen. Föreskrifterna ska gälla när företaget beslutar sig för att ställa in eller begränsa evenemanget.
  • Beslutet att ställa in evenemanget ska ha annonserats eller dokumenterats på något sätt.
  • Stöd uppgår till max 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.
  • Fasta kostnader som kan ersättas i omställningsstödet ersätts inte av Evenemangsstödet.
  • Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och kommer att få fatta beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet.

Mer information om evenemangsstödet finns på Skatteverkets hemsida

Nya smittskyddsåtgärder fr o m 8 december

Under pressträffen presenterades även en åtgärdsplan i tre steg som utgår från smittspridningsnivåer och belastning på vården.

Steg 1 innebär bl a att vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer och serveringsställen ska undvika trängsel. Detta steg införs 8 december.

Steg 2 kan införas vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning och innebär bl a vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med färre antal deltagare.

Steg 3 (vid mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning) innebär bl a begränsade öppettider på serveringsställen och maxantal per kvadratmeter på t ex handelsplatser.

Se hela pressträffen i spelaren nedan.

Bild: Skärmdump