Evenemang stärker Sveriges konkurrenskraft visar ny statistik

Unik data utvecklad i samarbete mellan kultur, idrott och besöksnäring presenteras i Almedalen.

För första gången har Sveriges kultur, idrott och besöksnäring gått samman med syfte att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Det är Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet, Tillväxtverket är medfinansiär. Syftet med projektet är att utveckla metoder och generera en tillförlitlig, robust och samlad statistik över näringen.

Kraftig utveckling under lång tid – till pandemin

I rapporten Evenemang i siffror 2023 som nu släpps presenterar de första resultaten av ett omfattande arbete. Analysen visar tydligt att evenemangen stärker Sveriges konkurrenskraft. Kultur, idrott och evenemang erbjuder inte enbart konstnärliga upplevelser, underhållning och social gemenskap utan har också haft en stark utveckling i form av omsätt¬ning, förädlingsvärde och sysselsättning under lång tid fram till pandemin. Den tydliggör också att evenemangen är en förutsättning för värden som genereras i ett större ekosystem.

Arbetet visar också tydligt på styrkan i att integrera kultur och idrott. Något som är av vikt för evenemangens själva men också för svenska kommuner. Det betonar vikten av att ha evenemangstrategier på plats.

– Evenemang har mycket gemensamt. Det har lett till att vi fått till konstellationen av flera aktörer. I många fler fall än vi tror har vi gemensamma intressen och utgångspunkter. Vi har börjat se en helhet, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live.

Ung näring på stark tillväxt

Siffrorna som tagits fram ger också en tydligare bild av branschstrukturen i en ung näring på stark tillväxt. Det är ett tillväxtområde med vikt för Sveriges konkurrenskraft där många små företag tillsammans med ideella krafter bär på kunskapsutvecklingen och driver evenemang med stor omsättning, många deltagare, underleverantörer och volontärer. Detta innebär givetvis utmaningar, jämförbara med andra näringar med många småföretag.

Läs rapporten [HÄR].

Presentationer av rapporten i Almedalen

”Hur bidrar evenemang till besöksnäringen och Sverige?” – seminarium
Tid: Onsdag den 28 juni, kl 11.45–12.30
Plats: Länsteatern, Bredgatan 10
Medverkande:
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Jonas Siljhammar, vd Visita
Jessica Franzén, statistiker, Jupel
Stina Algotson, vd BFUF, moderator

Du kan också följa livesändningen. Seminariet ingår i Kultur i Almedalen.

”Evenemang stärker Sveriges konkurrenskraft” – presentation
Tid: Torsdag den 29 juni, kl 17
Plats: Kruttornet, Strandvägen vid Almedalsporten
Medverkande:
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live
Jonas Siljhammar, vd Visita
Stina Algotson, vd BFUF, moderator

Presentationen ingår i Pop i Almedalen.