Evenemang i siffror

Evenemang i siffror har som mål att skapa en nationell, robust, långsiktig, effektiv och kontinuerlig insamling av statistik som kan utgöra strategiskt beslutsunderlag för evenemangsektorn, offentliga aktörer och politiker. Data samlas in genom en enkätundersökning som skickas till utvalda organisationer som bedriver evenemangsverksamhet i Sverige.

Enkäten samlar in uppgifter för det senaste normalåret 2019 samt de två följande åren 2020 och 2021. Undersökningen genomförs av Research Automator och kommer att skickas ut i början på nästa vecka via e-post. Vi hoppas att ni har möjlighet att fylla i enkäten och medverka till att skapa tillförlitlig evenemangsstatisitk för Sverige. Vi ber om era svar senast den 7 juni.

Evenemang i siffror drivs i samverkan mellan Svensk Live, Svensk Scenkonst, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond med stöd från Tillväxtverket.

Joppe3.mp4 from Begåvningsreserven on Vimeo.