Dumsnåla nedskärningar tystar det svenska musikundret, Liljestrand

Regeringen måste säkra studieförbundens överlevnad. Annars riskerar det att få långsiktiga konsekvenser för kulturens infrastruktur, skriver Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live och Mikael Brännvall, vd Svensk scenkonst. 

Infrastrukturen för svenskt musikliv håller långsamt på att monteras ned. Om detta skriver skriver Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live och Mikael Brännvall, vd Svensk scenkonst i Altinget den 12 juni.

Läs artikeln [HÄR].