Deltagartak på 500 personer införs 19 januari

Regeringen har idag beslutat om att införa ett deltagartak på 500 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor som använder vaccinationsbevis. Dock finns det möjlighet att dela upp stora lokaler i sektioner förutsatt att publiken inte kommer i kontakt med varandra mellan sektionerna. 

Detta gäller fr o m 19 januari:

  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 personer.
  • Om arrangören delar upp lokalen, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 personer för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare.
  • Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen sänks till 20 personer. Undantag görs för lokaler som används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni, då deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis gäller.

Länkar

Pressmeddelande från Socialdepartementet – Regeringen beslutar om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler