Dare to Care träff på Södra Teatern 21 november!

Dare to Care är ett samarbete mellan Svensk Live och RFSU för att jobba förebyggande mot sexuella övergrepp. I livemusikvärlden – och överallt. Genom att sprida kunskap och medvetenhet vill vi bygga en positiv publikkultur som bygger på ömsesidighet i alla sexuella möten. Under 2019-2020 finansieras projektet av Svenska Postkodstiftelsen. Genom projektet hade vi under sommaren möjlighet att vara på fem festivaler runt om i Sverige. Och nu vill vi sprida konceptet vidare till klubbar och andra arrangörer.

Därför bjuder vi nu in till regionala träffar och den 21 november är alla arrangörer som vill välkomna till Södra Teatern.

På träffen kommer vi presentera Dare to Care:s utbildnings- och kommunikationsmaterial och dela erfarenheter av att jobba med frågan. Dessutom kommer vi att bjuda in representanter från länsstyrelse och polis för att sätta samman er olika aktörer för att tillsammans kunna arbeta med frågan.

Tid: Kl 15-17, vi bjuder på fika!
Plats: Södra Teatern, Mosebacke torg 1-3, Stockholm
Information om tillgänglighet finns här: https://sodrateatern.com/infor-besoket/

OSA till hanna@svensklive.se senast 17 november. Hör gärna av er med frågor. Välkomna!