Covidpass ett bättre alternativ än fortsatta publikrestriktioner

Svensk Live tillsammans med Svensk Scenkonst – debattartikel i Svenska Dagbladet 2021-09-02:

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen av deltavarianten befarar vi att det fjärde steget i regeringens öppningsplan skjuts upp. Om publikrestriktionerna inte tas bort i närtid behöver införande av covidpass på allvar övervägas för att alla scener ska kunna återstarta.

Sveriges scener tillhör en av de branscher som drabbats hårdast av restriktionerna under pandemin. Siffror från SCB visar att pandemiåret kostade näringar inom kultur, nöje och fritid 13 miljarder kronor. Omsättningen i de kulturella verksamheterna föll med 32 procent eller 6,2 miljarder och särskilt dåligt gick det för konserthus och teatrar som minskade omsättningen med hela 57 procent, men det finns enskilda företag som tappat nästan hela sin omsättning.

Våra medlemmar har dessutom en lång planeringshorisont vilket gör att en återgång till normal, fullskalig verksamhet kommer att ta betydligt längre tid än för många andra branscher. Från idé till färdig föreställning är det inte ovanligt med 1,5 års arbete. Sedan våren 2020 har vi i praktiken haft näringsförbud i branschen med mycket små möjligheter att planera för en återstart.

I och med den ökande vaccinationstäckningen hade vi stora förhoppningar om att kunna välkomna publiken i full skala under denna höst. När smittan nu ökar igen upplever vi tvärtom att scenkonsten återigen drabbas hårdare än andra. Sedan i somras tillåts resenärer att sitta nära varandra i långväga tåg- och busstrafik medan stora scener inte kan spela för fler än 300 personer. Vi har full respekt för att smittläget kräver fortsatta åtgärder men det är inte rimligt att scenkonsten, som redan drabbats omotiverat hårt, ska ha strängare restriktioner än andra.

Varför är då nuvarande publikbegränsningar så problematiska när det trots allt är tillåtet att spela inför viss publik? Låt oss ge några exempel: Chinateatern med sina 1249 platser får enbart ta in 300 personer. Oscarsteatern med sina 947 platser har en publikbegränsning på 254 personer. Förlusterna för dessa privata aktörer, som redan har drabbats hårdast av nedstängningen, blir enorma när de inte ens kommer upp i 50 procents beläggning.

Det är hög tid att regeringen agerar för att scenerna ska komma i gång. Ett sätt är att snarast gå till steg fyra i öppningsplanen och avveckla restriktionerna mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket vi ser som det bästa alternativet. Om det inte är möjligt ur smittskyddssynpunkt bör covidpass på allvar övervägas som en möjlighet att kunna ta emot en större publik. För friska besökare som inte kan uppvisa full vaccinering (i nuläget två doser) bör det i stället krävas PCR-test. Detta skulle säkerställa att vi även fortsättningsvis kan fullgöra vårt demokratiska uppdrag med en öppen och tillgänglig kultur för alla. Regelverket bör även ta hänsyn till åldersgrupper som inte har erbjudits vaccination.

Covidpassen bör endast införas under förutsättning att alla pandemirelaterade restriktioner och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Detta för att undvika att arrangörerna drabbas av två olika begränsande system. Hur kontrollen av covidpassen administreras är också avgörande för våra medlemmar, i synnerhet de många mindre arrangörer som riskerar att drabbas hårdast av ett alltför omfattande regelverk. En plan för hur covidpassen och PCR-testen ska avvecklas bör också arbetas fram och implementeras tillsammans med en reviderad nationell plan för hur samhället ska återöppnas.

Det är dags att ge scenkonsten samma förutsättningar som andra branscher att återgå till normal verksamhet så att våra medlemmar kan resa sig ur krisen och bidra till samhällets återhämtning. Regeringen behöver snarast överväga införandet av ett covidpass om inte publikrestriktionerna kan avvecklas.

Joppe Pihlgren
Verksamhetsledare, Svensk Live

Mikael Brännvall
VD Svensk Scenkonst

Länkar

Svenska Dagbladet 2021-09-02: ”Med covidpass kan scenerna återstarta”