Coronaviruset och publika evenemang

Uppdatering (21:00)

Regeringen har i kväll meddelat att de följer Folkhälsomyndighetens hemställan om att begränsa antalet besökare på allmänna sammankomster till maximalt 500 personer. När de säger 500 personer så inkluderar de alla som medverkar på sammankomsten, alltså inte bara publik utan t ex också artister och annan personal.

Regeringen har alltså fattat ett beslut som är ett förbud och som träder i kraft i morgon torsdag den 12 mars. Beslutet har ingen bortre tidsgräns utan gäller tillsvidare och ska kontinuerligt omprövas. Frågan om kompensation för de ekonomiska avbräck som detta innebär för arrangörer har kommit upp och det sägs finns beredskap för detta.

Svensk Live kommer att ha fortsatta kontakter med myndigheter och departement i frågan. I morgon har vi ett styrelsemöte där frågan kommer att behandlas. Vi återkommer med mer information så snart vi har något mer att berätta!

Originaltext (14:40)

Svensk Live har idag, tillsammans med andra organisationer som representerar publika evenemang, haft ett möte med Kulturminister Amanda Lind. Ministern ville höra våra synpunkter om en eventuell restriktion av besökarantal. Ministern uppger att man är beredd att fatta beslut direkt om Folkhälsomyndigheten kommer med en sådan begäran.

Som ni säkert vet har många länder begränsat antalet deltagare på evenemang till 500 eller 1000 personer. Svensk Live och de flesta andra aktörerna på mötet var väldigt tydliga med att om regeringen gör något så måste det ske i form av ett beslut och inte en rekommendation. En rekommendation skulle lägga hela bördan på arrangören i många svåra frågor och arrangören skulle vara ensam ansvarig för konsekvenserna.

Vi och andra organisationer var väldigt tydliga med att folkhälsan är prioriterad, att vi behöver ett beslut och inte en rekommendation, att det finns ett tydligt datum för längden av en begränsning i besökarantalet, att arrangörer kommer att behöva få kompensation för att kunna driva sin verksamhet vidare och att kultur är en viktig del av samhället som behöver värnas.

Vårt intryck efter mötet är att våra synpunkter togs på allvar och att vi kommer att ha en fortsatt dialog med departementet.

Senare under dagen uppgav Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att man diskuterar frågan om restriktioner av besökarantal vid publika evenemang med regeringen och att ett beslut kan fattas under dagen, men att olika juridiska frågetecken måste redas ut först.