Coronaviruset och publika evenemang – uppdatering 9 april

Regeringarna i våra skandinaviska grannländer Norge och Danmark har i veckan bestämt när större kultur- och idrottsevenemang som förbjudits på grund av Covid 19 tidigast kan tillåtas igen.

Norge fattar beslut i två omgångar
I Norges fall har en första gräns satts vid tidigast 15 juni, som innebär att evenemang dessförinnan är förbjudna. Ett beslut för tiden efter 15 juni kommer om några veckor. Till VG säger kulturminister Abid Raja att det ”ser vanskelig ut for festivalsommeren, men at en avgjørelse vil bli tatt senest i starten av mai”.

Danmark stänger ner t o m 31 augusti
Dagarna innan Norge fattade sitt beslut bestämde danska regeringen att inga större evenemang ska tillåtas förrän tidigast 31augusti, vilket alltså innebär att alla sommarens konserter, festivaler och idrottsevenemang inför publik i Danmark ställs in.

Inga besked från Sverige
Den svenska regering har än så länge inte tagit några beslut motsvarande de i Danmark och Norge. Det finns alltså ingen ”tidigast-datum för svenska arrangörer att förhålla sig till. I samband med det första beslutet om att förbjuda sammankomster med 500 deltagare och fler sas att beslutet skulle gälla ”tills vidare”. Svensk Live försöker påverka regeringen att fatta ett beslut om när evenemang tidigast ska kunna genomföras som en vägledning för arrangörer, artister, publik och hela samhället som är beroende av evenemang – underleverantörer, handel, hotell, restauranger etc.

***

Vi på Svensk Live fortsätter vårt arbete med att pusha på för att regeringen ska komma med besked om hur stödpaketet till kultur på 500 miljoner ska fördelas.

Dialogen fortsätter alltså och vi arbetar mot att besked ska komma så fort som möjligt.