Coronaviruset och publika evenemang – uppdatering 30 juni: Besked om förlängt arrangörsstöd tidigast i mitten av augusti

Våra olika källor på departement och våra kontakter i andra organisationer (främst Riksidrottsförbundet) har gett oss information om att besked om det förlängda arrangörsstöd som vi har krävt ska gälla under sommaren, inte kommer att komma förrän tidigast i mitten av augusti. Detta för att man vill utvärdera effekten av de olika stöden som regeringen och Riksdagen har beslutat om.

Svensk Live har haft stor inverkan på beslutet om det stöd som nu delats ut och att det har gått till arrangörer som är beroende av biljettförsäljning. En betydande del av stödet har kommit Svensk Lives medlemmar tillgodo. Att stödfördelningen ändå kan te sig aningen märklig när man tittar på vem som fått vad är något vi behöver utvärdera. Dock måste vi konstatera att om vi inte varit inne och påverkat så hade fördelningen av stöd gått i huvudsak till dem som redan erhåller stora bidrag från Kulturrådet. Nu har Kulturrådet för första gången fått en djupare inblick i var den stora delen av den fria livemusiken finns och vad som presteras.

Vi har vidare bearbetat ministrar och kulturutskott med flera och har goda förhoppningar om att det blir ett förlängt stöd i och med att kulturdepartementet ser ett förlängt stöd som en prioritera fråga. Men som det alltid är med denna typen av frågor; man vet inte förrän det finns svart på vitt.