Coronaviruset och publika evenemang – uppdatering 24 april: Så ska flyttade och inställda evenemang få ekonomiskt stöd

Idag offentliggjorde regeringen och samarbetspartierna hur stödet till arrangörer som tvingas ställa in eller flytta kulturevenemang på grund av covid-19 ska se ut. Sammanlagt har Statens kulturråd fått i uppdrag att fördela 370 miljoner kronor.

Totalt kommer 500 miljoner kronor att fördelas på kulturen, varav Statens kulturråd får ansvara för merparten. Det betyder att regeringen om samarbetspartierna förstått hur hårt arrangörer drabbats när deras verksamhet blev förbjuden i lag. Förordningen som reglerar stödet finns att läsa här: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-04/SFS2020-246.pdf

Här finns också en länk till pressträffen där stödet presenterades: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-om-krispaket-pa-500-miljoner-kronor-till-kulturen/

I stora delar är vi på Svensk Live nöjda med principerna för fördelningen och hur reglerna ser ut, vi tycker att regeringen varit lyhörda för många av våra krav och visat förståelse för våra arrangörers situation. Men en del oklarheter måste redas ut och det hoppas vi kunna göra vid ett möte på måndag med ledningen för Statens kulturråd.

Det har varit ett mödosamt men roligt arbete under de senaste veckorna, där många av våra medlemmar varit engagerade. Nu hoppas vi att stödet ska vara till hjälp för hårt drabbade konsertarrangörer, festivaler och klubbar runt om i landet.

Uppdatering 2020-04-24 16:04

Statens kulturråd öppnar upp för ansökningar 28 april

Statens kulturråd har meddelat att ansökningsomgången öppnar tisdag den 28 april och att beslut beräknas kunna tas i mitten av juni. [Läs mer]