Coronaviruset och publika evenemang – uppdatering 14 april: Svensk Lives huvudkrav klara

Den av Svensk Lives styrelse utsedda ”coronagruppen” har kommit fram till tydliga krav på regeringen för att arrangörer ska överleva krisen.

Vi har fokuserat på tre områden:

1) Ersättning till arrangörer för intäktsbortfall.
2) En tidsgräns när större evenemang tidigast kan äga rum, för att ha något att förhålla oss till.
3) Biljetter som köpts under krisen ska gälla till framflyttade arrangemang medan inställda arrangemang ska ge kunden möjlighet till återköp av biljetter.

Allt detta finns tydligt preciserat i två dokument som vi nu presenterar för olika departement och Kulturrådets generaldirektör för fortsatta samtal. Dokumenten kommer vi skicka ut till alla medlemmar imorgon. Läget just nu att vi väntar på Regeringens regleringsbrev om hur fördelningen av krisstödet på 500 miljoner vardera till kultur och idrott ska gå till.

Arbetet med att ta fram ersättningskraven har gjorts av: Andrea Wiktorsson (Ordförande Svensk Live, Storsjöyran), Patrick Fredriksson (Luger, Way Out West m fl), Martin Roos (Destination Eskilstuna) och Lars Sillrén (Storsjöyran).

Arbetet med att ta fram en biljettpolicy har gjorts av: Anders Larsson (United Stage), Micke Lindevall (Debaser), Thomas Sebelius (Blixten & Co), Anna Sjölund (Live Nation), Bozo Rasic (FKP Scorpio)

Arbetet i grupperna har utgått från många samtal och diskussioner med olika typer av medlemmar runt om i landet. Mitt i alla jävligheter så måste man konstatera att samarbetet har fungerat fantastiskt bra.