Återstartsbidrag till kulturen

Den 11 april öppnar Kulturrådet ansökan om återstartsbidrag till kulturen. Det finns 659 miljoner kronor att söka och bidraget ska stimulera till en återstart för kulturen och främja kulturutbud av hög kvalitet i hela landet.

Återstartsbidraget är ett projektbidrag och går att söka för projekt som bidrar till att säkra produktion, arbetstillfällen samt kompetens inom kulturområdet.

Prioriterade områden:

  • Nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet.
  • Insatser som stärker kultur för barn och unga.
  • Att tillgängliggöra kultur digitalt.
  • Projekt som stärker arrangörsledets förutsättningar.

Viktigt att komma ihåg är också att projekten ska påbörjas under 2022 och genomföras senast 30 juni 2023. Startdatum är 2 – 4 maj beroende på kulturområde (se nedan).

Webinarie med Kulturrådet 12 april
Den 12 april kl. 12.00 – 13.00 hålls ett webinarie där Kulturrådet berättar mer om återstratsbidraget och svarar på frågor. För att delta behöver du anmäla dig via www.kulturradet.se.

Ansök hos Kulturrådet
Återstartsstödet söks via Kulturrådets Onlinetjänst senast 2 – 4 maj beroende på kulturområde:

  • Bildkonst, museer, litteratur: 11 april till 2 maj.
  • Scenkonstområdet: 11 april till 3 maj.
  • Musikområdet: 11 april till 4 maj.

Länkar
Kulturrådet: Krisstöd till kulturen
Kulturrådet: Webbinarium återstartsbidrag till kulturen