Antalet tillåtna besökare ska anpassas efter evenemangens förutsättningar

Bort med stelbenta besökstak på 8, 50 eller 500 personer.

In med en ny lagstiftning, där antalet besökare ska kunna anpassas efter arenans eller områdets storlek – när smittläget förbättrats.

Den nya smittskyddslagen innebär inte bara hårdare regleringar, utan också mera träffsäkra verktyg för att bestämma avgränsningar och nivåer.

Vid en presskonferens under torsdagen berättade kultur- och idrottsminister Amanda Lind att regeringen nu arbetar med mer ändamålsenliga och varierade regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

-För att nu ge några exempel så ser vi nu över hur restriktioner och deltagarbegränsningar kan variera beroende på om arrangemanget sker inomhus eller utomhus och hur stor lokalen, anläggningen eller området är, sa Amanda Lind vid presskonferensen.

I februari ska förslagen remitteras för att sedan genomföras så snart smittläget tillåter.

För livemusikarrangörerna är detta goda nyheter, eftersom det innebär att de tidigare maxtaken som inte tog hänsyn till arrangemangens förutsättningar ersätts med ett mycket rimligare regelverk. Därmed underlättas planerna för återöppning

Svensk Live kommer givetvis att vara remissinstans och återkommer med information till medlemmarna.

Digitala vaccinationspass ska bli verklighet i sommar

Regeringen planerar för digitala vaccinationspass, som efter genomförd vaccination snabbt och enkelt ska kunna uppvisas vid utlandsresor och evenemang.

Målsättningen är att infrastrukturen för utfärdande av digitala vaccinationsintyg ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021. Planerna på ett liknande pass presenterades i Danmark tidigare i veckan. Svenska regeringen vill att alla EU-länder ska enas om gemensamt pass.

Ett vaccinationspass skulle vara en pusselbit i arbetet med att kunna återöppna konserter och festivaler i sommar.

Norsk minister: ”Festivalerna kan planera för att öppna”

Den norska regeringen vill göra det möjligt för festivalerna att planera för att öppna i sommar. Därför satsar kulturdepartementet 350 miljoner kr direkt riktade till landets festivaler.

Kulturminister Abid Raja vill göra det möjligt att planera festivaler som är tänkt att hållas i juli och augusti. Festivalstödet på 350 miljoner ska ses som en signal till festivalerna att de ska våga planera:

-Vi gör det för att skapa förutsägbarhet redan nu, så att branschen kan börja planera olika scenarier och vara övertygade om att om saker går fel kommer vi att stå upp för dem, säger Abid Raja till NRK.

Han menar att det är viktigt att festivalbranschen får ett skyddsnät så de inte risikerar att hamna i en totalt oöverskådlig situation.

Några motsvarande planer har den svenska regeringen ännu inte presenterat.