500 sittande personer kan tillåtas utomhus 1 juni – men osäkert om beslutet gäller kulturen

Regeringen har fattat beslut om att höja publiktaken den 1 juni. Tidigare tänkt datum var 17 maj. Det nuvarande publiktaket på åtta personer ligger kvar till dess.

Vid en presskonferens med representanter för regering och folkhälsomyndighet, berättade kultur och idrottsminister Amanda Lind att man från den 1 juni inför olika publiktak beroende på arrangemang för att vara mer flexibla:

  • Inomhus utan anvisade sittplatser: 8
  • Inomhus med anvisade sittplatser: 50
  • Utomhus utan anvisade sittplatser: 100
  • Utomhus med anvisade sittplatser: 500

Lokalens storlek kommer fortsatt att spela roll och avstånd måste kunna hållas mellan de anvisade platserna.

Det finns dock en risk att kulturevenemang för 500 åskådare inte kommer att tillåtas, eftersom Folkhälsomyndigheten i ett första förslag till villkor för att evenemangen ska få genomföras föreslår att det ska finnas alla sittplatser ska vara ”befintliga” och att bara en av tio sittplatser på evenemangsplatsen får utnyttjas. Står myndighet och regering fast vid den hållningen betyder det att konserter och teater för 500 personer bara kan arrangeras på arenor för minst 5 000 personer.

Om det blir så är oklart, eftersom myndigheten inte hade lämnat över sitt slutliga förslag till regeringen innan presskonferens. Vi får anledning att återkomma i frågan.

När det gäller restaurangers öppethållande lämnades ett tydligare besked. Fr o m 1 juni kommer de att få hålla öppet t o m kl 22.30, med serveringsstopp kl 22.

Se hela pressträffen i spelaren nedan.

Bild: skärmdump