3 miljarder i nytt evenemangsstöd

Ett nytt evenemangsstöd på 3 miljarder kronor tillförs kulturen och idrotten.

Dessutom får kulturen ytterligare 1,3 miljarder kr i kris- och återhämtningsstöd.

Det meddelade kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) på en presskonferens under torsdagen.

Evenemangsstödet på tre miljarder innebär att staten ska gå in som ekonomisk garant för festivaler, konserter, idrott och andra evenemang som planeras för perioden juli–december 2021. Stödet ska uppgå till högst 70 procent av det som inte täcks av intäkter. Stödet måste dock få grönt ljus av EU-kommissionen innan regeringen kan fatta beslut.

”Om vi kommer fram till att det tillfälliga statstödsregelverket ska användas är gränsen ett tak per stödmottagare på 1,8 miljoner euro för att stödet inte ska riskera att bryta mot EU-kommissionens ramverk”, skriver man i presentationen.

Den exakta utformningen av evenemangsstödet är inte klar och regeringen kommer att återkomma i den frågan senare i april.

Kris- och återhämtningsstödet på 1,3 miljarder omfattar 2021 innefattar 125 miljoner kronor till vissa statliga verksamheter och merparten av de återstående medlen fördelas av Statens kulturråd. Villkor och hur fördelningen ska se ut i detalj är inte klar.

Vi återkommer med ytterligare information så snart vi vet mer om hur de nya stödmedlen ska fördelas.

Länkar

Kulturdepartementet – Pressmeddelande 2021-04-01: Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Se digital pressträff med Amanda Lind 2021-04-01 i spelaren nedan.