100 MILJONER TILL SVENSK LIVES MEDLEMMAR – MEN…

Kulturrådet har nu fördelat den delen av krisstödet till kulturen som bl a ska gå till inställda och uppskjutna evenemang. Svensk Lives medlemmar sökte stöd på sammanlagt 500 miljoner kr och fick 100 miljoner.

Mindre arrangörer som förlorat intäkter på under en halv miljon kr kompenserades med upp till 75 % av intäktsförlusten, medan arrangörer som drabbats hårdare fick väsentligt lägre ersättning – i vissa fall under 15 procent av intäktsförlusten. Förhållandevis många har också fått avslag på sina ansökningar.

Svensk Live till regeringen: ”Gör om och gör rätt”
Vi har både i media och i brev till regeringen, samarbetspartierna och övriga riksdagspartier fört fram kritik av regeringens handläggning av detta andra krisstödspaket. Redan i våras varnade vi för att behovet skulle bli mycket större under sommaren än våren, men regeringen valde ändå att inte höja det samlade stödet. När det stod klart att det kommit in ansökningar på 1,8 miljarder till en stödpott på 400 miljoner borde regeringen, precis som fallet varit med andra krisstödsåtgärder, ökat de anslagna medlen.

Här är brevet vi skickat till regeringen.

Begära rättelse av beslut? Så här gör du!
Vi får många förfrågningar från medlemmar som vill överklaga avslag och prutade stöd. Överklaga går inte att göra däremot kan man begära ändring av beslut, även om den möjligheten inte finns fastställd rättsligt. Det är mer en benämning på en viss typ av ärenden som handlar om att en utomstående gör Kulturrådet uppmärksamma på eventuella felaktigheter i deras beslut och att de då kan välja att (i vissa fall så ska de) pröva huruvida det finns godtagbara skäl för ändring. Reglerna handlar nämligen om när en myndighet får eller ska ändra ett beslut.

Detta framgår av några paragrafer i förvaltningslagen, som Kulturrådets chefsjurist Greta von Rosen Stövind hänvisar till.