Statistik

Svensk Live arbetar inom nätverket Live DMA med att samla in konsertstatistik från de av våra medlemmar som kan definieras som Grass Roots Venues. Vi presenterar löpande statistiken ur ett nationellt och europeiskt perspektiv nedan.

Live DMA – The Survey 2015