Statistik

Svensk Live kommer inom samarbetet med Live DMA under 2017 att påbörja ett arbete med att samla in konsertstatistik från våra medlemmar. Efter sammanställning kommer vi att presentera statistiken ur ett nationellt och europeiskt perspektiv nedan.

Live DMA – The Survey 2015