PRESSMEDDELANDE: Region Skåne fortsätter att satsa på pop-arrangörer!

Inför 2020 har Region Skåne beslutat att stötta Skånsk Live med 1 miljon kronor för att kunna samla, stötta och utveckla regionens arrangörer av pop. Skånsk Live ska förutom att stötta arrangörerna ekonomiskt så att de kan genomföra arrangemang också fungera som ett nätverk för samarbete och utveckling i regionen och över sundet.

”Det är jättekul att Region Skåne vill satsa på livemusik i hela Skåne. Det här stödet betyder enormt mycket för att arrangörer i hela regionen ska kunna ta nästa steg och utveckla sin verksamhet!” – säger Viktor Andersson, ordförande för Skånsk Live.

Under 2020 planerar Skånsk Live precis som tidigare att stötta de skånska pop-arrangörerna ekonomiskt och genom återkommande nätverksträffar där arrangörerna får diskutera aktuella frågor och genom att tillsammans hitta lösningar skapar vi ett viktigt nätverk för utveckling och samarbete. Utöver det kommer vi att utöka vårt arbete med att skapa förutsättningar för utbyte med våra grannar i Danmark och planer finns att också utvidga kontaktytorna i Norden och Europa.

”Vi tror att samarbete över nationsgränserna är viktigt för att hämta inspiration och utveckla arrangörernas egen verksamhet. Detta är också en viktigt del i Skånsk Lives påverkansarbete gentemot politiken där vi kan hämta inspiration från de goda exempel som finns runt om i Norden och Europa.” – säger Måns Katsler, projektledare för Skånsk Live.

Tack var Regions Skånes nutida syn på popmusik som kultur kunde initiativet till ett skånskt nätverk inom Svensk Live starta och sedan 2018 är Skånsk Live en egen ideell förening. Sedan dess har fler regionala nätverk tillkommit, bl.a. i Västra Götaland och Halland och fler nätverk är under uppstart.

”Att Skånsk Live har framgång är bra inte bara för arrangörer i Skåne utan också för arrangörer i resten av landet. Sverige är ju organiserat i regioner och Svensk Live har tagit initiativet till ett kluster både i Skåne och Västra Götaland. En hel del arbete har lagts ner i detta genom bl a möten och ansökningar. Vi kommer att gå vidare med fler regioner och modellerna kanske kommer att se olika ut men målet att det ska vara lättare att arrangera och att man kan få stöd för det är detsamma. Om vi lyckas komma igenom i fem-sex regioner är vi övertygade om att fler regioner kommer att följa efter. Många skarpa tankar har tänkts och den här gången har Måns från Svensk Live och Skånsk Live, samt Viktor från Babel och ordförande i Skånsk Live dragit, bänt och övertygat på ett föredömligt sätt! Applådera!” – säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live.

För frågor kontakta:

Måns Katsler
Nätverksamordare Skånsk Live
mans@svensklive.se
0705- 66 16 32

Viktor Andersson
Ordförande, Skånsk Live
viktor@babelmalmo.se

 


Om Skånsk Live
Skånsk Live är ett regionalt nätverk med syfte att samla, utveckla och stärka infrastrukturen för alla de genrer som ingår i begreppet popmusik i Skåne. Det gör vi genom arbeta med kunskap, kontakter och kompetens men också genom att stärka arrangörernas ekonomi så att de kan genomföra fler konserter och därmed utveckla sig själva och de artister de anlitar. Under 2019 och 2020 drivs Skånsk Live med stöd från Region Skåne.