Avtal med artist

Oavsett storlek på arrangemanget, hur stor artisten är, plats, storlek på gage, osv. så är det att rekommendera att ha ett skriftligt avtal med artisten. Tre delar som detta bör innehålla är:

  • Själva kontraktet ska innehålla all information om det aktuella giget. Det innefattar detaljer om gage, plats för spelningen, datum, tidpunkt, information om eventuella andra band och förband (inkl. vems ansvar det är att boka detta/dessa), marknadsföring, marknadsföringsmaterial (inkl. ansvarig och när materialet ska finnas tillhanda för bästa spridning), hur betalning ska ske, etc.
  • Till kontraktet hör ofta en s.k. hospitality rider, i denna ska alla praktiska detaljer gällande övernattning, transport, catering, etc. framgå.
  • Härutöver ingår en tech rider (teknisk rider) som beskriver de behov artisten har gällande backline, PA, ljus, etc.

Grundregel är att alltid hålla det ni lovar och om något behöver ändras kommunicera detta i god tid. Kom ihåg att det går att förhandla om i princip allt. I MAIS Arrangörshandboken finns flera tips kring bokning och även länkar till avtalsmall och kontraktexempel. Även Musikerförbundet har mall för kontrakt.