Föreningsbidrag

Föreningsbidraget är ett verksamhetsstöd som ska främja ungdomsdemokrati och ungdomsverksamhet och syftar till att uppmuntra ungdomars inflytande och deltagande i den demokratiska processen och styret av föreningen. Bidraget finansieras med medel som regeringen avsatt för att främja ungdomars organisering och demokratiska fostran.

Föreningsbidraget betalas ut till ideella ungdomsföreningar som är medlemmar i Svensk Live – Unga arrangörsnätverket.

Bidragstrappa

  • Upp till 40 medlemmar i åldern 6-25 år: 2 000 kr
  • 41 eller fler medlemmar i ålder 6-25 år: 50 kr/ medlem.

Bidragskriterier

  • Föreningen ska ha minst 60 % av sin medlemmar i ålder 6-25 år.
  • Föreningen ska redovisa årsmöteshandlingar och medlemsstatistik via eBas årligen.
  • Föreningen ska aktivt jobba för ungdomars deltagande i den demokratiska processen.
  • Föreningen ska jobba för en aktiv rekrytering av nya och unga medlemmar.
  • Styrelsens sammansättning bör spegla medlemmarnas ålder, genus och etnicitet.

Föreningar som uppfyller kravet i samband med inval i Svensk Live – Unga arrangörsnätverket får ta del av bidraget.