eBas

Svensk Live har köpt in eBas för sin ideella ungdomsföreningar. eBas är en programvara framtagen av Sverok för administration av lokala ungdomsföreningars dokument och medlemmar samt årlig inrapportering till oss.

Från inrapporteringen använder vi bl a medlemsstatistik när vi söker statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf. Statsbidraget gör att vi kan betala ut föreningsbidrag och subventionera kurser, träffar m m för våra unga arrangörer.

Vi kommer att öppna upp systemet i september 2017 för alla ideella ungdomsföreningar och 2018 blir första året som rapportering sköts via eBas.