Ung arrangör

Vi organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer inom vårt unga arrangörsnätverk.

Pop-it!

Svensk Live har riktad verksamhet mot unga musikarrangörer. I vårt mentorsprogram Pop-it! utbildar vi, tillsammans med professionella musikarrangörer inom vårt nätverk, ungdomar i deras strävan att utvecklas till fullfjädrade musikarrangörer.

Samarbetsparter.

Svensk Live är medlemsorganisation i Studiefrämjandet och många av våra kurser arrangeras i samarbete med dem. Studiefrämjandet erbjuder också våra medlemmar stöd lokalt för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Svensk Live är medlem i MAIS – Musikarrangörer i samverkan. MAIS är ett samarbetsorgan för tio svenska musikförbund som genom dessa samlar musikföreningar runt om i Sverige. Genom MAIS har vi varit med att ta fram Ny(A) Modigheter, ett projekt som ska ge stöd till arrangörer att genomföra modiga konsertidéer – konserter som sticker ut från det som vanligtvis bokas.

LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att gemensamt förbättra förutsättningarna för ungas organisering. Svensk Live är en av 82 medlemsorganisationer och genom medlemskapet får våra ungdomsföreningar möjlighet till utbildning via LSU|Metodo, rabatt på resor med SJ m m.