Upphovsrätt

Under flera år har vi arbetat tillsammans med andra organisationer för att öka transparensen och för att kunna föra vettiga förhandlingar med upphovsrättsorganisationerna som t ex. STIM och SAMI. Vi har tillsammans med andra organisationer arbetat för att påverka lagen som reglerar upphovsrätten.  Från och med den 1 januari 2017 finns det till vår glädje en ny lag som ska se till att denna marknad fungerar bättre och PRV utsetts som tillsynsmyndighet för detta. Svensk Live respekterar upphovsrätten och hoppas nu att transparensen ökar och att förhandlingarna blir mindre ensidiga än tidigare.

Våra kontakter med STIM sker via Patrick Fredriksson (Luger).

Våra kontakter med SAMI sker via Robin Åkerman (Paraply Produktion) och Joppe Pihlgren.