Påverkan

Svensk Live påverkar kulturpolitiken och anser att s k popmusik (rock, pop, hip-hop, metal, EDM, americana, soul m fl) ska betraktas som kultur, svarar på remisser och deltar i möten med myndigheter och politiker för att påverka förutsättningarna för vår bransch.

Vi arbetar för ökad trygghet på musikarrangemang och för att musikarrangemang ska finnas tillgängliga i hela landet, på landsbygden och i städerna.