Svensk Lives remissvar på Finansdepartementets promemorian om nedstängningsstöd

Svensk Live har idag skickat in svar på Finansdepartementets promemorian om nedstängningsstöd.

Svensk Live svarar bl a att:

  • Vi ser positivt på nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd där fasta kostnader ersätts upp till 100 procent och framför allt där lönekostnader räknas som en fast kostnad. En nedstängd verksamhet saknar intäkter för att finansiera de delar av lönekostnaderna som inte täcks av statligt korttidsstöd.
  • Förslaget i promemorian att ett nedstängningsstöd i form av förstärkt omställningsstöd införs. Stödet måste dock inkludera alla av riksdag, regering och myndigheter beslutade verksamhetsbegränsningar med anledning av covid-19, oavsett om dessa skett med stöd av pandemilagen eller ordningslagen.
  • Referensperioden för stöd är motsvarande månad 2019, eftersom de verksamheter vi representerar varit nedstängda sedan mars 2020 och därför inte kan påvisa någon omsättningsminskning mellan 2020 och 2021.

Länkar

Svensk Live – Remisssvar Fi2021/01206