PRESSMEDDELANDE: Svensk Live i nytt samarbete för nationell evenemangsstatistik

Fyra stora aktörer inom evenemangsnäringen samlas nu för att ta fram relevant och pålitlig statistik som ska stärka kunskapen om branschen och hur den kan utvecklas. Statistiken, som kommer att kunna följas upp årligen, ska redovisa evenemangens ekonomiska bidrag till Sverige inklusive bidraget till besöksnäringen och antalet arbetstillfällen. Aktörerna bakom satsningen är Svensk Scenkonst, Svensk … Fortsätt läsa PRESSMEDDELANDE: Svensk Live i nytt samarbete för nationell evenemangsstatistik