Dare to Care – Nu söker vi nya festivaler till sommaren 2020!

Dare to Care är ett koncept för att skapa tryggare miljöer utan sexuella övergrepp i livemusikvärlden och samhället i stort. Bakom initiativet står Svensk Live i samarbete med RFSU. Konceptet går ut på att stärka en positiv publikkultur och främja ömsesidighet i alla sexuella möten. Det gör vi genom 1) utbildning till arrangörer, 2) kommunikation och bred informationsspridning och 3) samtal och möten med publiken. Under 2019 och 2020 finansieras Dare to Care av Svenska Postkodstiftelsen.

Ansök om att bli en av de utvalda festivalerna 2020 här!
(Senast 1 december)

Som en av de utvalda festivalerna i satsningen Dare to Care får ni:

1) Utbildning
– Vi höjer er och er personals kompetens och medvetenhet genom fysiska utbildningar och webbutbildning för att motverka att sexuella övergrepp sker på er festival.
– Vi stöttar er i att ha en beredskap för om övergrepp sker och rutiner för att ta hand om de inblandade.
– Vi erbjuder öppna föreläsningar i mån av kapacitet till er och er omgivning lokalt såsom skolor, näringsliv, polis och socialarbetare för att sprida kunskapen till fler som möter eller utgör er publik.

2) Kommunikation
– Ni får kommunikationsmaterial i digitalt och tryckt format för att sprida budskapet i era kanaler
– Vi bearbetar media nationellt och i er region för att lyfta frågan och initiativet
– Vi samarbetar, tillsammans med er, med artister och bokningsbolag för att få spridning till er publik genom flera kanaler

3) Samtal med publiken på plats
– Vi kommer med runt 15 RFSU-utbildade volontärer som har uppdraget att prata med så många som möjligt om ömsesidighet, om att agera om de ser någon bli utsatt och om sex och gränser.
– I vårt tält delar vi ut gratis kondomer och populära låtsastatueringar med budskap och vi bjuder in till samtal om sex och ömsesidighet.

Ni bidrar med:

1) Tid, engagemang och transparens
– Arbetsmöten för planering och uppföljning inkl uppstart, kommunikationsfokus och utvärdering.
– Deltagande i utbildningar utifrån gemensamt upplägg
– Erfarenhetsutbyten kopplade till projektet enligt överenskommelse
– Öppenhet och samarbete kring trygghetsarbetet
2) Kommunikation
– Spridning av efterlysning av lokala volontärer
– Spridning av vårt kommunikationsmaterial i era kanaler (t ex hemsida, sociala medier, press, led-skärmar på plats)
– Samarbete kring artisters medverkan och andra idéer för spridning av budskapet
3) Ackrediteringar, mat, resor & boende
– Ackrediteringar med nödvändig access-nivå
– Mat
– Resor & boende för projektorganisation och eventuella volontärer utifrån

Kontakt Dare to Care:
Hanna Rothelius
hanna@svensklive.se
070 – 280 72 17